دانلود فایل مقاله درباره سیکل های سوخت فسیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله درباره سیکل های سوخت فسیلی :

*مقاله درباره سیکل های سوخت فسیلی*

مراحل فرایند موافق و مخالفت جهان سیکل های سوخت فسیلی :

زغال : تحلیل سیکل سوخت زغال ,مراحل فرایند استخراج زغال سنگ و حمل ونقل آن ,استخراج آهک و حمل آن ,ساخت وعملیات وپیاده کردن (جدا کردن), اجزایی نیروگاه وهمچنین تخلیه مواد باطله را در نظر می گیرد .تمام زغال سنگ در آلمان از معادن زیر زمینی استخراج می گردد. زغال سنگ برای نیروگاه Lauffer از Rahrgebeit بدست می آید و دو سوم زغال توسط کشتی ویک سوم توسط راه آهن حمل می گردد واز رودخانه های Neckar , Rhein , Ruhr برای حمل ونقل زغال سنگ استفاده می شود . لیگنیت : بدلیل کم کالری ( وارت زا) بدون لیگنیت ( ارزش گرمایی کم ) , تولید برق از لیگنیت هنگامی معنی پیدا می کند که نیروگاه نزدیک به ناحیه استخراج قرار گیرد تا از راههای حمل ونقل طولانی پرهیز گردد . چندین ناحیه معدن کاری لیگنیت در آلمان وجود دارد که همگی آنها معادن روباز می باشند . نیروگاه مرجع (اصلی ) در ناحیه معدن کاری لیگنیت Rhenish واقع است . در دراز مدت استخراج در Rheinlanol محدود به سه معدن باز می گردد. Inden وGareweiter , Hawbach معادن II ,I,Garzweiler بصورت معادن مرجع انتخاب می شوند زهکشی ثابت برای حفظ خشکی معدن وتخلیه آب ضروری است . به همین منظور زهکشی انجام می گیرد. پایین آوردن سطح آب امری بسیار موثر است . لیگنیت توسط تسمه نقاله های متحرک توسط برق از معدن به نیروگاه حمل می شود . سنگ آهک توسط کامیون از معدن سنگ به نیروگاه حمل می شود . باطله جامه به صورت خاکستر وسنگ گچ از نیروگاه

درمعادن روباز تخلیه می شوند.

نفت : برای بر آورد انتشارات یک شرکت عرضه کننده نفت آلمانی استخدام شده است . اکثر نفت بکاررفته در آلمان از کشورهای عضو OPECمی آید , سایر کشورهای عرضه کننده مهم عبارت اند از نروژ وانگلستان واروپای شرقی می باشند . فقط بخشی از نفت بکار رفته در آلمان ,نفت ازOPEC می باشد اما صدور ونیمی از نفت خام تولید شده جهان توسط دریا حمل می شود . این نفت خام از طریق خط لوله از انبار خلیجی در ویلهلم شاون به پالایشگاه اصلی واقع Wesseling در نزدیکی KOLA حمل می شود .

نفت خام از اروپای شرقی , از دریای شمال واز آلمان مستقیماً به پالایشگاه حمل می شود . توصیف پلایشگاه مرجع بر اساس اطلاعات یک پالایشگاه استاندارد آلماین پیش فرض می باشد . نفت پالایش شده توسط کرجی (قایق ) به نیروگاه حمل می شود . گاز طبیعی : تحلیل و آنالیز انتشارات حاصل از فرایند در جریان مخالف بر پایه یک ترکیب گاز استاندارد مطابق با تواید گاز در 1991 است . در 1991 حدود 26.5% از گاز طبیعی بکار رفته در آلمان در خانه استخراج گردید . بقیه از هلند ونروژ , gus ودانمارک وارد شده است .

گاز طبیعی استخراج شده حاوی بخار آب وگوگرد به صورت H25 یا به شکل آلی است , حدود50 تا%60 از ذخایر گاز آ‎لمان گاز اسیدی ( حاوی H25 ) وبقیه آن گاز سبکLean است .

گاز از هلند ونروژ 100% گاز سبک است در حالیکه تقسیم بندی (سهم ) گاز اسیدی از Gus برابر با 20/80% می باشد . گاز طبیعی توسط خطوط لوله حمل می شود . وفرض می شود که نیروگاه مستقیماً به شبکه توزیع منطقه ای وصل باشد . فشار در خطوط لوله افت می کند که به دلیل اصطکاک داخلی واصطکاک در دیواره های خط لوله است . بنابراین ایستگاه کپرسور در فواصل 100 تا 200 Km لازم می باشند . بعلاوه تاسیسات فنی از نوع دستگاه های کنترل , اندازه گیری ومخلوط کردن می باشد.

انتشارات از مراحل فرایند مخالف وموافق جریان : برای تضمین کمّی انتشارات از مراحل فرایند موافق ومخالف جریان , عوامل انتشار ژنتیک استفاده می شوند . بدلیل استفاده از برق و گرما در مراحل فرایند موافق و مخالف جریان , آلاینده های هوا وگازهای گلخانه ای منتشر می شوند . بعلاوه , در بعضی فرایند ها ,آلاینده ها بطور مستقیم منتشر می شوند . معدنکاری زغال سنگ منجر به یک انتشار قابل ملاحظهCH4 می گردد. منابع اخیر m3/t 21 را بصورت عامل (ضریب ) انتشار ذکر می نمایند. معدنکاری لیگنیت باعث آزاد شد CH4نیز می شود , اما کمتر از تولید آن در زغال سنگ می باشد . در طی استخراج وحمل توسط خطوط لوله نفت وگاز مقادیر قابل توجهی ازCH4 منتشر می شوند . بویژه برای خطوط لوله درGUS ضرایب انتشارCH4 بالادر مقالات ذکر می شوند .

در اثر بار گیری وتخلیه ,Kg o. 8 غبار درهر تن زغال سنگ یا لیگنیت منتشر می شوند .

لینک کمکی