دانلود فایل تحقیق درباره سیم کوچک انتقال دهنده الکتریسیته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تحقیق درباره سیم کوچک انتقال دهنده الکتریسیته :

*تحقیق درباره سیم کوچک انتقال دهنده الکتریسیته*


دانشمندان برای اولین بار نشان داده اند که یک سیم کوچک کریستالی( بلوری ) منفرد می تواند به عنوان یک هادی الکتریکی عمل کند . چارلز لایبر و همکارانش در دانشگاه هاروارد عقیده دارند که این لیزرهای کوچک می توانند برای کاربردهای متغیری بکار روند زیرا می توانند بیشتر طول موجها را گسیل کنند . این کاربردها شامل ارتباطات و مخابرات و همچنین برای انتقال قوی اطلاعات با حجم زیاد است .

لیزرهای نیمه رسانایی که به طور الکتریکی هدایت می شوند تا حال برای کاربردها مورد استفاده قرار می گرفتند اما هزینه ساخت آنها زیاد است . علاوه بر این ابزارهایی که معمولا برای ترکیب کردن نیمه رساناها ساخته شدند کار یکپارچه کردن سیستم های پایه سیلیکونی را مشکل انجام می دهند.

برای غلبه بر این مشکلات , بسیاری از محققین برای یافتن جانشینی مانند لیزرهای کوچک شروع به تحقیق کردند . یک لیزر به یک وارونی جمعیت بین دو تراز انرژی در سیستم احتیاج دارد . این وارونی جمعیت به صورتی است که تراز بالاتر دارای جمعیت بیشتر ی از تراز پایین تر است . این کار می تواند بوسیله لیزرهای خارجی برای برانگیخته کردن مواد به روشی که به دمش اپتیکی موسوم است انجام شود . برای کاربردهای واقعی وسایل مورد استفاده باید لیزر را به صورت الکتریکی هدایت کنند و نه به صورت اپتیکی .

برای رفع این مشکل , لایبر و همکارانش که بر روی این طرح کار می کنند برای این آزمایش از یک بلور منفرد سولفید کادمیم که قطر آن 200-80 نانومتر است استفاده کردند .

آنچنان سیمهای بلوری منفرد شبیه اجزای سازنده ای هستند که لیزرهایی که به طور الکتریکی هدایت می شوند , را تشکیل می دهند . این شباهت به خاطر این است که آنها بدون نقص هستند و ویژگیهای فوق العاده انتقال الکتریکی را به نمایش می گذارد . این وسایل بوسیله قراردادن سولفید کارمیم بر سیلیلونی که بقدر زیادی آلوده شده است ساخته می شوند .

تیم دانشگاه هاروارد به آرامی جریان درون سیم کوچک را افزایش دادند و در شدت نور گسیل شده هنگامی که جریان بالای 200 میکرو آمپر باشد , افزایش مشاهده کردند . این جریان متناظر با شروع تابش لیزری می باشد.

لایبر به سایت فیزیک وب گفت : علاوه بر این این اولین باری بود که وسایل هادی الکتریسیته از اجزای پیش ساخته تشکیل می شدند . محققین عقیده دارند که نزدیک شدن آنها می تواند به مواد دیگر تعمیم یابد مانند سیم های کوچک نیترید گالیم و فسفیدانیدیم .

در این روش لیزرهای از مرتبه نانو می توانند ناحیه فرا بنفش را تا نزدیک ناحیه فرو سرخ طیف الکترومغناطیسی را می پوشانند . لایبر گفت که ضروری است قبل از آنکه از لیزرهای نانونی در ابزارهای واقعی جهان استفاده کنند , قدری بیشتر درباره فیزیک پایه یاد بگیرند .

زندگی و میرایی و فیزیک :

شواهد نشان دهنده این است که مردم بیشتر دوست دارند هنگامی که به سن پیری می رسند , بمیرند اما درحقیقت ثابت ماندن نسبت و سرعت مرگ در یک سن معین منجر به وضع ثابت میرایی می شود . اکنون جاناتان کو و نویگ ماو در دانشگاه کمبریج و همچنین ( مایک کاتز) در دانشگاه ادینبرگ مدل کامپیوتری ای طراحی کردند که ایجاد تعادل را در سرعت مرگ با افزایش سن , خوشایند کرد .

این نتیجه که مدلهای قبلی قادر به دست یافتن به آن نبودند , ممکن است بیش از پیش به مادر توضیح میرایی کمک کند .در سال 1995 یک الگوی ظاهر کننده رایانه ای تغییر سن را طراحی کرد که روش معینی را بر توضیح میرایی ارائه می کرد . در این الگو به هر فرد منحصر به فرد یک رشته عددهای دو دویی اختصاص می یابد که در طول مدت زندگی آن شخص ثابت می مانند .

هر رقم صفر یا یک تغییر در حالت سلامتی آن فرد را در هر قسمت از عمر او نشان می دهد . یک صفر نشاندهنده کاهش سلامتی نیست همچنانکه یک عدد یک هم نشان دهنده یک مریضی ارثی ژنیتیکی نیست . در حالیکه زمان به جلو می رود , آن الگو تعداد عددهای یک را میشمارد . این عددها یک نشان دهنده تعداد بیماری هایی است که آن فرد منحصر به فرد داشته است . وقتی این تعداد به آستانه معینی رسید آن فرد خاص میمیرد .

لینک کمکی